تقویم
1393/03/13 15:44:28
6/3/2014 3:44:28 PM
تقویم، سیستمی جهت سازماندهی روزها و مناسبت‌های مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، ورزشی،... است. برای این منظور، به دوره‌های زمانی، نام‌هایی چون: روز، هفته، ماه و سال اختصاص داده می‌شود. در این سیستم، کلمه "تاریخ" به یک روز مشخص اطلاق می‌گردد. یک دوره زمانی در تقویم (مثل سال یا ماه) معمولا و نه لزوما، با دوره‌های زمانی خورشید و ماه هماهنگ است. تعداد زیادی از تمدن‌ها و جوامع بشری، بر اساس نیازهای خاص خود، تقویم‌هایی را طراحی کرده‌اند که عمدتا خود از تقویم‌های دیگر مشتق می‌شده‌اند.
 
کلمه تقویم، علاوه بر نام سیستم‌های گاه‌شماری به طور عام، به وسیله‌ای فیزیکی (معمولا کاغذی) نیز اشاره می‌کند که در اکثر مواقع کاربرد معمول این کلمه برای اشاره به این وسیله است. از انواع دیگر تقویم‌های مشابه، می‌توان از تقویم‌های کامپیوتری نام برد که در آنها برای مثال می‌توان تاریخ قرارهای ملاقات در آینده و یا روزهای خاص و مهم را برنامه‌ریزی کرد تا در زمان مناسب، با انواع روش‌های تعبیه شده در آنها، به ما یادآوری لازم را انجام دهند.
 
کلمه تقویم همچنین می‌تواند به معنی لیستی از تاریخ‌ها و رویدادهای آتی برنامه‌ریزی شده باشد، مانند تقویم امتحانات یا تقویم سخنرانی‌های یک سمینار.
 
تقویم واژه‌ای عربی (مصدر باب تفعیل) است و معنی آن در لغت‌نامه دهخدا "راست کردن" و "راست گردانیدن" ذکر شده است.
 
لطفا ادامه این مطلب را در پست سیستم‌های مختلف تقویم مطالعه نمایید.